Salme Teatri

Ajaloost

1947. a omistati Jaan Tombi nimelise kultuurihoone juures tegutsevale draamaringile Isetegevusliku teatri nimetus, mis hiljem sai nimetatud Jaan Tombi nimeliseks Rahvateatriks. 1987. a nimetati trupp ümber Salme Teatriks. Esimesed lavastused valmisid Kaarli Aluoja ja Leo Kalmeti käe all. 1967-1971. a oli trupijuhiks Nikolai Kraus. 1971-1982 juhtis peanäitejuhina kollektiivi tööd Ellu Puudist ja 1984-2013 oli kollektiivi juhiks ja lavastajaks Aime Lutsar. Alates 2016 juhib Salme Teatrit Kristjan Arunurm.

Nende aastate jooksul on pea 30 lavastaja käe all valminud 150 lavastust. Lavastajatest tuleks lisaks eelpoolmainitutele lisada Priit Ratas, Ants Korv, Vello Rosenberg, Endel Nõmberg, Aksel Orav, Maret Oomer, Andres Lutsar, Piret Viisimaa, Marko Lillemägi, Iiris Viitmaa, Härmo Saarm, Reet Paavel, Kadri Levand, Jaanus Nuutre, Kristo Viiding, Virko Annus, Alo Kõrve jt.

Etendused toimuvad Salme Kultuurikeskuse erinevates mängusaalides (Salme tn 12, Tallinn) ja mujal mängukohtades. Samuti toimuvad samas hoones proovid.